Dom na licytacji komorniczej

Jedną z kompetencji komorniczych jest egzekwowanie należności od dłużników. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania tych należności w gotówce, przez komornika zajmowany jest dorobek dłużnika. W pierwszej kolejności są to cenniejsze ruchomości takie jak samochód, motocykl, czy różnego rodzaju sprzęt np. audio. W przypadku, gdy wartość ruchomości nie jest wystarczająca na pokrycie długu, przez komornika zajmowane są nieruchomości: działki, mieszkania i domy. Domy zajęte przez komornika poddawane są licytacjom komorniczym, odbywającym się przy właściwym sądzie.

Informacje o aktualnych licytacjach komorniczych można uzyskać na oficjalnej stronie licytacje.komornicze.pl. W tym miejscu możliwe jest uzyskanie szerszych informacji na temat samego przedmiotu licytacji, jak również miejsca i czasie odbywania się licytacji. Ponadto możliwe jest również uzyskanie informacji na temat tego, w jakim czasie możliwe jest dokonanie oględzin przedmiotu licytacji, przed jej wszczęciem. Zazwyczaj jest to jeden, wyznaczony przez komornika dzień.