Działalność komornicza

O ile działalność adwokacka kojarzy nam się z czymś pozytywnym i pomocnym, o tyle działalność komornicza zawsze wywoływała lęk w opinii publicznej.

To dlatego, że głównym zadaniem komorników, jest egzekucyjne dochodzenie należności.

W przypadku, kiedy dłużnik nie ma wystarczającej sumy pieniędzy na spłatę swoich zobowiązań, egzekucji komorniczej poddawany jest majątek dłużnika, w pierwszej kolejności ruchomości: sprzęt STEREO, RTV, samochód, motocykl, w drugiej kolejności dorobek życia – nieruchomości: mieszkanie, dom, działka.

www.dziengniewu.pl

Działalność komornicza jest niebywale trudną działalnością, wymagającą stalowych nerwów i braku empatii.

Z pewnością w tym zawodzie nie sprawdzą się osoby współczujące i dobroczynne.

Działalność komornicza to pozbawianie ludzi dachu nad głową.

To zabieranie im całego dorobku życia.

Wreszcie to w pełni zgodne z prawem działania, mające na celu zrekompensować straty osób poszkodowanych z winy dłużnika.

Są więc to działania sprawiedliwe, które w przypadku rzetelności dłużników, nigdy nie miałyby miejsca.