Przepisy prawne: inne w Warszawie, inne w Opolu?

Czy mieszkańca Wielkopolski mogą obowiązywać inne przepisy prawne niż mieszkańca Opolszczyzny? I tak i nie, a wszystko zależy od rodzaju przepisów. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują dwa rodzaje przepisów. Pierwszym z nich są przepisy uniwersalne, które obowiązują na terytorium całego kraju. To oznacza, że do ich przestrzegania zobligowany jest każdy obywatel, niezależnie od miejsca zameldowania, czy przebywania. Ponadto przepisy te obowiązują nie tylko na ziemi, ale również w sferze powietrznej, a także na wodach terytorialnych należących do państwa.

odszkodowania.planowanie.net.pl

Do tego rodzaju przepisów należą główne akty prawne, ustanowione przez najwyższe organy państwowe. Drugim rodzajem przepisów prawnych są przepisy partykularne. Ich cechą charakterystyczną jest to, że obowiązują wyłącznie na pewnym obszarze terytorium państwa. To oznacza, że mogą na przykład obowiązywać wyłącznie w województwie mazowieckim, lub tylko w Warszawie. Przepisy partykularne mogą ustanowić władze wojewódzkie, powiatowe, lub gminne; organy administracji ogólnej oraz organy samorządu terytorialnego.

bhp gliwice www.cech-optykow.pl